Om förlaget

Engram förlag*

– tar det osäkra före det säkra

– tänker med hjärtat

– lever i nuet och ständig förändring

Skönlitterär utgivning

Engram förlags skönlitterära utgivning utgår från glädjen i att leva farligt:
Vi eftersträvar hög kvalitet och är ständigt öppna för att ompröva vad litterär kvalitet är och kan vara.
Vi vill hävda den litterära språkkonstens unika värde som kunskapskälla och uttrycksform genom att med våra böcker förse läsaren med såväl välbekanta som okända intryck, upplevelser och tankar.

Psykologi och personlig utveckling

Inom detta område kommer utgivningen att rikta in sig på böcker som på olika sätt kan inspirera och stimulera till insikter och förändringar i läsarens liv. Det kan till exempel vara böcker inom områden som mindfulness/medveten närvaro, kognitiv psykologi och existentialism. Den gemensamma nämnaren för utgivningen är att böckerna ska främja en balans mellan hjärta och hjärna, känsla och tanke, kropp och själ. Och att läsaren ska kunna använda sig av böckerna i sitt faktiska, vardagliga liv.

* Engram betyder ungefär ”minnesspår” och betecknar den process genom vilken minnen av händelser via sinnesintryck och mentala tolkningar lagras hos en individ, neurologiskt och psykologiskt.

 

Kontakt

Gå till kontaktsidan.

Manus

Förlaget tar för närvarande inte emot manus.

Redaktion

Jonas Ask, författare och förläggare

 

 

Henrik C. Enbohm, redaktör och formgivare
enb71(@)hotmail.com

 

Övriga medarbetare

Nina Johansson, illustratör och formgivare
nina(@)ninajohansson.se http://ninajohansson.se/

 

Johan Söderlund, ljud/musik
carl.johan.soderlund(@)gmail.com

 

Jasmine Kuylenstierna, fotograf
jasmine.stierna(@)gmail.com http://undervatten.tumblr.com/

 

Kommentarer inaktiverade.